Onze opleidingen

Body blocks
airport at sunset with a plane taking off

Een bijzondere aantrekkingskracht

Werken op Brussels Airport heeft een bijzondere aantrekkingskracht, maar kent ook een aantal bijzondere vereisten. De luchthaven werkt 24/7, met veelvuldig wijzigende planningen, een strak veiligheids- en beveiligingskader, talrijke regels en procedures, en internationale klanten en medewerkers. Als werkgever vind je het echt belangrijk om kwaliteiten zoals flexibiliteit, talenkennis, inzet, en respect voor regels terug te vinden bij je (potentiële) werknemers.

girls working at the checkin desk

Een gebrek aan geschikte profielen

De pool aan werkzoekenden die over de nodige competenties beschikken om op de luchthaven te werken volstaat momenteel niet. Het gevolg is dat je wordt afgeremd in je dienstverlening, ontwikkeling en groei door het gebrek aan personeel.

Een opleidingstraject volgen…

Aviato hecht belang aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een van onze belangrijkste doelstellingen daarbij is om zoveel mogelijk werkzoekenden uit de nabijgelegen regio’s aan de slag te krijgen. Om dit te realiseren hebben wij het concept van opleidingstrajecten opgericht in samenspraak met de opleidings- en tewerkstellingspartners van de verschillende regio’s en de luchthavenbedrijven.

Een opleidingstraject is zowel een middel tot betere (pre-)selectie als tot verwerven van de nodige basiskennis om beter voorbereid in een nieuwe luchthaven job te kunnen starten. Het opleidingstraject bestaat uit een luchthavengerichte taalopleiding Nederlands en een algemene “Luchthaven-vooropleiding”.

… Alvorens je team te vervoegen

Bij beëindiging van het voortraject beschikken de werkzoekenden over de nodige taalkennis en attitude om je openstaande vacatures in te vullen. Zij kunnen ook een aantal modulaire opleidingen volgen, afhankelijk van jouw specifieke functies en vereisten.

Jouw rol als werkgever is belangrijker dan ooit! Deze geselecteerde en opgeleide kandidaten zijn er nu klaar voor om binnen je bedrijf aan de slag te gaan. Geef hen de kans om je ter plaatse van hun kwaliteiten te overtuigen – en laat ze een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen waarmee je ze helemaal klaarstoomt voordat je ze aan het werk zet. Bovendien levert je dat reële financiële voordelen op!

Neem contact op met onze Account Managers om meer te weten omtrent deze opleidingstrajecten

Top