Brussels Airport: één van de aantrekkelijkste werkgevers in België

21/05/2019

Arbeidsmarktstudie bevestigt positie Brussels Airport: economische groeimotor en aantrekkelijke werkgever

23.836 werknemers, 317 bedrijven en gemiddeld 400 openstaande arbeidsplaatsen

De luchthaven blijft één van de grootste én meest aantrekkelijke plaatsen om te werken in ons land. Een nieuwe trendanalyse over de directe tewerkstelling op Brussels Airport bevestigt dit. De studie, uitgevoerd door HIVA-KU Leuven in opdracht van het tewerkstellingscentrum van de luchthaven Aviato, vormt vandaag de meest uitgebreide en transparante studie over de directe tewerkstelling op de luchthaven. Met bijna 24.000 werknemers, 317 bedrijven, 18 sectoren en gemiddeld 400 openstaande arbeidsplaatsen, is de luchthaven niet alleen een unieke arbeidsmarkt maar vooral een sterke catalysator voor de Belgische economie. De luchthaven rekruteert bovendien nationaal. Er zijn opvallend meer voltijdse jobs (72% t.o.v. 58,5% op Vlaams niveau) en niet minder dan 71% is bediende (ten opzichte van 49% gemiddeld in Vlaanderen). Dit weerlegt het beeld van de luchthaven als arbeidsmarkt met vooral precaire en deeltijdse vormen van tewerkstelling.

Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, versterkt zich vandaag als hét kennis- en vaardighedencentrum op het vlak van werk, opleiding en woon-werkmobiliteit rond de luchthaven. Samen met HIVA-KU Leuven, presenteert de arbeidsspecialist dit nieuwe onderzoek over de directe tewerkstelling op en rond Brussels Airport.

Met bijna 24.000 banen op het luchthaventerrein is Brussels Airport één van de belangrijkste economische polen van het land. De studie toont de kwaliteit, de diversiteit en de stabiliteit van de tewerkstelling op Brussels Airport aan. Onze luchthaven is zeker aantrekkelijk en er zijn nog veel vacatures in te vullen. Dit in sectoren waar werkzoekenden soms niet meteen aan denken. Met de constante komst van nieuwe partners - en met hen nieuwe collega’s - zijn er nieuwe jobopportuniteiten waardoor we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe profielen. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de arbeidsmarkt om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van werkgevers en werkzoekenden. Met Aviato vergemakkelijken we de contacten tussen werkzoekenden en de 317 bedrijven die op Brussels Airport aanwezig zijn.
- Arnaud Feist, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Aviato

Unieke arbeidsmarkt met 18 sectoren aanwezig

Het onderzoeksteam o.l.v. Prof. Ludo Struyven van HIVA-KU Leuven is de wetenschappelijke partner van de arbeidsmarktstudie.

De analyse vormt vandaag de meest uitgebreide en transparante studie over de directe tewerkstelling op de luchthaven. We krijgen inzicht in het soort jobs op de luchthaven, het profiel van de werknemers: waar wonen ze, hoe zit het met de verdeling man-vrouw, hoe oud zijn ze, enzovoort.
- Prof. Ludo Struyven

Met een totaal volume van 23.836 werknemers evenaart de luchthaven de grootste werkgevers in België. Typerend voor de tewerkstelling op de luchthaven is dat de werknemers verspreid zijn over 317 bedrijven die geconcentreerd zijn op het relatief kleine gebied van de luchthaven.

Wat de arbeidsmarkt van de luchthaven uniek maakt, is de heterogene samenstelling ervan in 3 clusters en 18 sectoren:

  • De eerste cluster is de eigenlijke luchtvaartcluster, met jobs in vervoer door de lucht en airport handling, goed voor 40,1% van het totale aantal werknemers op de luchthaven.
  • De tweede cluster is  de andere luchthavengebonden activiteiten, die de eerste cluster ondersteunen in sectoren zoals vrachtverwerking en opslag, posterijen en koeriers, en beveiliging en industriële reiniging.  50,4% van het totale aantal werknemers werkt hier.
  • Tot slot is er nog een derde cluster, de zogenaamde business cluster. Dit is een nog jonge cluster waarin de tewerkstelling in 2017 is opgeklommen tot 9,5% van het totaal aantal werknemers.

 

Luchthaven rekruteert nationaal

Van de 23.836 werknemers, komt 73,9% (17.006) uit het Vlaams Gewest. 40,2% van het totaal aantal werknemers woont in Vlaams-Brabant, al dan niet in de nabijheid van de luchthaven (gemeenten Zaventem, Vilvoorde, maar ook Machelen, Steenokkerzeel, Kortenberg, Kampen­hout en Leuven). Ook uit andere provincies pendelen werknemers: 17,3% komt uit Antwerpen, 9,7% uit Oost-Vlaanderen. Limburg (4,1%) en West-Vlaanderen (2,7%) zijn het minst vertegenwoordigd.

Uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen 3.617 werknemers (15,7%), voornamelijk vanuit Brussel en Schaarbeek, en uit het Waals Gewest ontvangt de luchthaven 2.398 werknemers (10,4%). Voor gespecialiseerde profielen is de pendelafstand in regel groter. Werknemers afkomstig van het Brussels Gewest zijn deels geconcentreerd in handling-, horeca- en uitzendjobs, en deels in de Business cluster.    

De vele vacatures op de luchthaven vormen een opportuniteit voor alle werkzoekenden en specifiek deze uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest waar er een aanbodoverschot is. Dankzij onder andere opleidingstrajecten wil Aviato deze werkzoekenden verbinden met de jobs op en rond de luchthaven.

Meer voltijds werkenden dan gemiddeld op het luchthavengebied

Brussels Airport scoort hoog als het gaat over voltijdse contracten: er zijn opvallend meer voltijdse jobs (72% t.o.v. 58,5% op Vlaams niveau[1]), en niet minder dan 71% is bediende (ten opzichte van 49% gemiddeld in Vlaanderen[2]).  De luchtvaartcluster is, met uitzondering van de handling-activiteiten, sterk voltijds gericht. Ook de sectoren binnen de cluster van andere luchthavengebonden activiteiten kennen meer voltijdse tewerkstelling dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. In voltijdse jobs blijven werknemers langer bij dezelfde werkgever. Zo zijn in de sectoren vrachtverwerking en opslag, posterijen, beveiliging, hotels en catering nieuwe werknemers na één jaar vaker nog aan de slag bij dezelfde werkgever dan gemiddeld op Belgisch niveau. Dit weerlegt het beeld van de luchthaven als arbeidsmarkt met vooral precaire en deeltijdse vormen van tewerkstelling.

In de luchtvaartcluster zijn vooral bedienden aan de slag. De handling vormt opnieuw een uitzondering. Hier werkt de helft van de werknemers als arbeider. Ook in de sectoren binnen de cluster van andere luchthavengebonden activiteiten zien we meer bedienden dan op Vlaams niveau. In elke sector zijn de leeftijdsgroepen 25-34 en 35-49 jaar sterker vertegenwoordigd in de tewerkstelling op de luchthaven dan gemiddeld in Vlaanderen. Vooral de uitzendsector, de beveiliging en industriële reiniging hebben een jonger karakter dan op Vlaams niveau.

Gevarieerde arbeidsmarkt met een dynamische community waar talent welkom is

De studie bevestigt de positie van Brussels Airport als sterke groeimotor van de Belgische economie. Als één van de grootste én aantrekkelijkste werkgevers, is de luchthaven een heterogene en gevarieerde arbeidsmarkt met een duidelijk overwicht van volwaardige, voltijdse en stabiele jobs. Een belangrijke opportuniteit ligt in het verder connecteren met werkzoekenden in de Brusselse en Waalse regio.

Met gemiddeld 400 openstaande arbeidsplaatsen, gaat Aviato verder met een gericht beleid bij nieuwe aanwervingen om Brussels Airport verder uit te bouwen als een aantrekkelijke en dynamische luchthaven community. We inspireren, informeren en verbinden talenten en bedrijven als hét kennis- en vaardighedencentrum op het vlak van werk, opleiding en woon-werkmobiliteit rond de luchthaven.
- Simon De Maeseneer, General Manager van Aviato

[1] De werkgelegenheid op Brussels Airport telt opvallend meer voltijdse jobs: 72% versus gemiddeld 68% in het Brussels Gewest, 60% in het Waals Gewest en 60% op Belgisch niveau.

[2] Ter vergelijking: gemiddeld werkt 61% als bediende in het Brussels Gewest, 48% als bediende in het Waals Gewest en 51% als bediende op Belgisch niveau

Top