Online sinds 2019-07-09 - WERKERS - Gewoon contract.

- werving, selectie en coördinatie van de +/- 180 zelfstandige ondernemers die in team instaan voor de gladheidsbestrijding op Brussels Airport

- opvolging van het opleidingstraject en de communicatie met de operatoren, instructeurs en teamleaders