Online sinds 2019-07-14 - TUI BELGIUM - Gewoon contract.

The purpose of this role is to deliver a world class supply chain to our aircraft maintenance organisation operating within a pan-European environment, at optimum cost and efficiency. The role will be responsible for the performance of both a central stores team and local stores hubs.

Online sinds 2019-06-30 - SWISSPORT BELGIUM N.V. - Tijdelijke job (met optie vast)

Uw taken:
• Uw hoofdtaak bestaat uit het organiseren en verdelen van het dagelijkse takenpakket op basis van de juiste kwalificaties en rekening houdend met verschillende parameters, waaronder service-standards, IATA-reglementeringen, contractueel vastgelegde afspraken, enz.…;
• Voorbereiding van het takenpakket voor dag +1 en beslissingen nemen in verband met toekenning van verlof voor dag +1;

Online sinds 2019-05-26 - Abelag Aviation - Gewoon contract.

De hoofdverantwoordelijkheden voor de luchtwaardigheids bediende zijn om alle luchtwaardigheidstaken te voltooien in overeenstemming met de juiste wettelijke en bedrijfsnormen om het vliegtuig in een gecontroleerde omgeving te houden.

Direct rapporteren aan de luchtwaardigheidsmanager.