Leverancier
Hoe solliciteren?
Plaats tewerkstelling
1930 ZAVENTEM
Contact
Dhr. Collin Koolenbrander
Aviato-VDAB Vacaturenummer

62659955
Je solliciteert voor deze vacature en je hebt een dossier bij VDAB of Actiris? Vergeet dan niet om je dossier aan te vullen.

Op zoek naar sollicitatietips?

Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op Brussels Airport? Goed nieuws! Dat wil zeggen dat de werkgever potentieel in je ziet. Ontdek hier:

 • De 10 meest gestelde sollicitatievragen
 • Tips voor een perfecte cv
 • Hoe jij scoort tijdens het eerste gesprek

 

Recruitment consultant Aviato

AVIATO

bepaalde duur
Luchthaven omgeving

Functieomschrijving

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners..

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuuren onze functies.

Aviato, hét tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, is een unieke samenwerking tussen Actiris, VDAB en Brussels Airport Company. Aviato heeft, ondanks de reisbeperkingen, niet stilgezeten en de Luchthaven bedrijven en zijn werknemers in de moeilijke tijden volop ondersteund. Nu zijn we klaar om de relance van Brussels Airport te boosten. Het Aviato-team is op zoek naar een recruitment consultant die zal instaan voor het ‘matchen’ van kandidaten aan de luchthavenbedrijven (zowel voor het passagiers- als het cargo gedeelte van de luchthaven). Daarnaast wordt er ook van je verwacht dat je mee je schouders zet onder de projecten die Aviato vanuit zijn pioniersrol opstart. Je krijgt een brede waaier aan vacatures te behandelen en richt je er niet alleen op om de meest geschikte kandidaat voor de job te zoeken, maar creëert ook een meerwaarde voor alle werkzoekenden, werknemers en werkgevers die je ontmoet.

Missie

Je zal instaan om de werkaanbiedingen met de profielen van de kandidaten matchen. Hiervoor werk je nauw samen met je collega's.

Verantwoordelijkheden

 • Je bepaalt samen met de werkgevers de selectiecriteria teneinde de matching te optimaliseren;
 • Je gaat op zoek naar kandidaten en beheert de ontvangen kandidaturen;
 • Je voert preselectiegesprekken uit en stelt de gepreselecteerde kandidaten voor aan de werkgevers;
 • Je doet de verdere opvolging van de werkgevers en kandidaten;
 • Je mobiliseert, informeert, adviseert en (her)oriënteert de werkgevers en de werkzoekenden;
 • Je neemt occasioneel deel aan evenementen en geeft informatiesessies;
 • Je staat in voor de encodering in de gegevensbanken en beheert je administratie op een nauwkeurige manier.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma Bachelor en een eerste relevante ervaring (minstens 1 jaar) in het domein van rekrutering en selectie en/of de coaching van volwassenen.

Je bent in staat om:

 • je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van de werkgevers en kandidaten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen. contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
 • je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten;
 • je actief in te zetten om de groepsdoelstellingen te behalen. Je werkt nauw samen met de werkgeversconsultant(s)
 • herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden;
 • te bepalen hoe de vastgelegde doelstellingen het best kunnen worden bereikt en welke middelen het meest geschikt zijn om hiertoe te komen

Bovendien beschik je over:

 • voldoende gespreks- en interviewtechnieken;
 • goede communicatievaardigheden, waardoor je moeilijke thema's (zoals discriminatie, hygiëne e.d.) op een constructieve en professionele manier kunt bespreken met de werkgevers en/of de kandidaten;
 • goede computervaardigheden, MS Office en/of Google toepassingen;
 • enige ervaring in registratie in databanken;
 • een actieve kennis van de tweede landstaal is een sterke troef, alsook de kennis van Engels.

Technische competenties

 • Ik kan een vooropgesteld resultaat bereiken met de afgesproken kwaliteit
 • Ik houd rekening met de wensen en de behoeften van klanten, kennissen en vrienden. Ik respecteer de mening van de klant.
 • Ik heb geen hulp nodig om mijn taak goed te doen
 • Ik respecteer afspraken, regels en procedures.
 • Ik kan gemakkelijk mensen aanspreken en contacten onderhouden.
 • Ik kan met anderen samenwerken aan één taak met één doel. We helpen elkaar daarbij en we komen op voor elkaar.
 • Ik werk precies, grondig en zorgvuldig binnen de afgesproken tijd.

Aanbod

Waarom kiezen voor Actiris én Aviato?

Ons team bestaat uit werknemers van zowel Actiris als VDAB. Je komt terecht in een dynamische omgeving waar veel ruimte is voor creativiteit. Door de kleinschaligheid is er een goede samenwerking tussen de verschillende teamleden en zijn we de ideale plaats om vernieuwende projecten en processen op te starten.
Ons kantoor bevindt zich in het kloppend hart van de luchthaven, je maakt dan ook deel uit van de bruisende luchthavengemeenschap en hebt een vlotte samenwerking met de werkgevers en luchthavenmedewerkers. Werkzoekenden die op afspraak komen snuiven ook meteen de luchthavensfeer op.

Daarnaast behoor je ook tot de grote Actiris-familie en kan je bijgevolg erop rekenen dat we als werkgever:

 • zorgen voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster.
 • uw persoonlijke en professionele ontplooiing stimuleren door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS) en een fietsvergoeding aan. Het Aviato-kantoor is vlot bereikbaar met trein en bus.
 • zorgen voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • ten slotte ook voordelen bieden voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contracten en voordelen:

 • Een voltijds vervangingscontract;
 • Een bruto maandsalaris van 2388€ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving;
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Extra info

Extra info

Interesse? Solliciteer nu!

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 •  Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien.
Vereiste studies
Bachelor
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Talenkennis
Engels (in beperkte mate)
Frans (goed)
Nederlands (goed)
Contract
Tijdelijke job.
bepaalde duur
voltijds
Arbeidsstelsel
Dagwerk
Meer weten over dit bedrijf
Top