Retentie of hoe je werknemers duurzaam opleiden

Body blocks

Na een aantal wederzijdse overlegmomenten gedurende de laatste maanden, noteerden we enkele uitdagingen waar je mee kampt op vlak van opleiding voor tijdelijk werklozen.

Aviato ging hiermee aan de slag en kreeg via het Kabinet van minister Hilde Crevits - Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw - de goedkeuring om jou enkele oplossingen aan te bieden.

Bekijk de Work@Retention webinar!

Competentieversterking

Uitzonderlijk kunnen werknemers tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid voor Corona een opleiding volgen

3 mogelijkheden worden aangeboden

1. Opleidingen 

Image
Competentieontwikkeling

Tijdelijke werklozen kunnen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid een opleiding volgen. Het moet gaan om een opleiding…

 • ofwel door de werkgever  
 • of door een derde indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling erkend wordt (mogelijk via Aviato Academy, erkend door VDAB). Stuur je  vragen naar Aviato Academy om te weten welke trainingen in aanmerking kunnen komen. 

Competentieontwikkeling biedt volgende voordelen:

 • Werknemers in tijdelijke werkloosheid die opleidingen volgen behouden hun uitkering voor de opleidingsdagen. 
 • De werkgever hoeft voor die opleidingsdagen geen loonkost voor zijn rekening te nemen.  
 • De RVA moet geen toestemming geven voor het volgen van een opleiding die aan de voorwaarden voldoet. 

2. Inzetten op interne mobiliteit (KOS)

Image
Stage

De ‘Korte Opleiding met Stage (KOS) biedt de mogelijkheid om een werknemer van het eigen bedrijf competenties bij te brengen voor andere taken om daarna meer flexibiliteit te creëren bij het inzetten van de werknemers en op die manier ook aan competentieontwikkeling te doen.

KOS biedt volgende voordelen:

 • Je biedt de werknemer een korte opleiding op de werkvloer van 5 dagen maximum aan.
 • Werknemers in tijdelijke werkloosheid die een KOS-opleiding volgen, behouden hun uitkering voor de opleidingsdagen.
 • De werkgever hoeft voor die opleidingsdagen geen loonkost voor zijn rekening te nemen.  

Hier verneem je hoe je zo’n korte opleiding met stage kan aanbieden.

 

3. Inzetten op transitie 

Image
Beroepsinlevingsstage

Om het werk naar werk te stimuleren kan de werkplekleervorm BIS (Beroepsinlevingsstage) gebruikt worden op voorwaarde dat de werkgever van de andere sector zijn werkvloer ter beschikking stelt hiervoor en bereid is een opleidingsstimulans* te betalen.

Voor deze mogelijkheid werken we samen met Acerta en hun Bridge-project.

BIS biedt volgende voordelen:

 •  Je biedt de werknemer een opleiding op de werkvloer van maximum 6 maanden aan.
 • Werknemers in tijdelijke werkloosheid die een BIS-opleiding volgen, behouden hun uitkering voor de opleidingsdagen.
 • De werkgever die uitleent, hoeft voor die opleidingsdagen geen loonkost voor zijn rekening te nemen.  
 • De werkgever die aanneemt, betaalt een opleidingsstimulans*.

 * De vergoeding bedraagt maandelijks minimum de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) voor een voltijdse BIS. Je moet bedrijfsvoorheffing betalen op de vergoeding.

Hier verneem je hoe je zo’n Beroepsinlevingsstage kan aanbieden.

Top