Educavia, tijd voor een update

14/09/2020

2018

In het startjaar van Educavia werd de basis gelegd voor het verloop van het project. De focus lag op het netwerken binnen de sector en het uitbouwen van connecties. Zo werd de eerste klankbordmeeting georganiseerd in samenwerking met de projectpartners en de MRO-bedrijven met als doel gehoor te geven aan de zorgen en noden van de sector. Verder werd er in Vlaanderen een eerste editie van Aerojobs georganiseerd, een evenement waar studenten in contact werden gebracht met hun latere werkomgeving. Voor de eerste editie van het evenement konden we rekenen op zo’n 250 bezoekers.

2019

Naar aanleiding van het grote succes van de eerste editie van Aerojobs, werd er in het begin van 2019 in Vlaanderen een tweede editie en in Nederland een eerste editie van het evenement georganiseerd. In Nederland waren zo’n 150 bezoekers aanwezig en in Vlaanderen waren er maar liefst 350 bezoekers, een groot succes dus!

In het begin van 2019 werden de eerste bouwstenen gelegd van het leerplatform. Dit platform zal bedrijven en studenten één gezamenlijke plaats bieden waar ze terecht kunnen voor informatie over opleidingen, vacatures en stages. Het leerplatform zal tegen eind 2019 online verschijnen.

Om de toekomstige studenten een beter beeld te schetsen over de opleiding tot vliegtuigtechnicus, werden er in Nederland en Vlaanderen promo-filmpjes gemaakt waarin alle aspecten van de opleiding in de verf worden gezet. Voor de bedrijven in Nederland & Vlaanderen werden opnieuw klankbordmeetings georganiseerd. Het doel? Opnieuw polsen naar (nieuwe) behoeften van de sector en de doelstellingen van het Educavia-project verder toelichten.

Naast de bovenstaande acties werden er ook verschillende activiteiten georganiseerd onder de naam van Educavia. Zo werd in mei 2019 de ‘AMT-day’ (Aircraft Maintenance Technician day) in de kijker gezet. In de zomer verscheen in Nederland de vlog VOLGENS in samenwerking met KLM E&M en Educavia. Deze werd opgenomen op de luchthaven van Schiphol.

Hét netwerk event voor de MRO-sector, georganiseerd door Educavia, werd een groot succes. Tijdens het event konden verschillende demo-sessies bijgewoond worden, waaronder Virtual Reality, 3D-printing, de STEM-boxen en ook het leerplatform werd gedemonstreerd. Zowel de onderwijsinstellingen als de MRO-sector waren aanwezig. Er werd teruggeblikt op wat er reeds is verwezenlijkt met het Educavia project maar ook de toekomstige plannen werden van dichterbij bekeken.

In het laatste trimester van 2019 werd de eerste try-out van de CAT B1.1 module gelanceerd en de eerste stagebeurs georganiseerd. Daarnaast werd het leerplatform uitgerold. Hierrond voerde Educavia de nodige promotie. Eind 2019 kregen vier Vlaamse en vier Nederlandse studenten de kans om via een wedstijd naar MRO Europe in Londen te gaan. Met het vliegtuig vlogen we de studenten voor een dag naar Londen waar ze kennis maakten met heel wat internationale MRO bedrijven. Ook kregen enkele Nederlandse studentes de kans om naar de Innovation Fair van KLM te gaan en daar alle nieuwste ontwikkelingen binnen KLM te ontdekken.

2020...een bijzonder jaar

Zoals iedereen werd ook het Educavia project hard getroffen door de corona-crisis. Niettemin slaagden we erin tijdens de eerste maanden van 2020 nog enkele van onze doelstellingen te behalen. Zo zijn we met enkele Vlaamse studenten op bezoek geweest naar de militaire basis van Bevekom, om daar kennis te maken met de verschillende taken van vliegtuigtechnici bij de luchtmacht. Verder in het jaar was Educavia vooral online actief. We startten een heuse campagne om promotie te maken voor de opleidingen secundair onderwijs. Dit met als doel de instroom in deze opleidingen te verhogen. Hiervoor werd zowel in Vlaanderen als ook in Nederland online promo gevoerd via verschillende kanalen. Zo werd gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat. Als tweede luik van de campagne werd promotie gevoerd op de kusttram. Ook op de luchthaven Zaventem zal op de bussen reclame gemaakt worden.

Daarnaast bleven ook de andere werkpakketen actief. Zo werd verder gewerkt aan het uitrollen van het STEM-box project, er werd één van de try-out CAT B1.1 modules online georganiseerd en de organisatie van de aankomende events werd over een andere boeg gegooid. We trachten onze events online alsnog te organiseren. Op deze manier blijven we actief de sector en de diverse opleidingen promoten.

What's next?

Hoe sluiten we dit project af en houden we enkele resultaten duurzaam overeind? We hebben nog enkele events op de planning staan. Zo organiseren we eind oktober onze eerste virtuele job fair. Daarnaast organiseren we ook onze klankbord meetings online. We hopen op deze manier alsnog de nodige input te verkrijgen vanuit de sector. Anderzijds willen we eind 2020 kunnen terugblikken op een geslaagd driejarig project. Dit willen we doen door nog veel meer in te zetten op naamsbekendheid van de sector en de mogelijke jobs maar ook door de zichtbaarheid van de opleidingen te verhogen.

Top